Đã đăng vào Aug 24, 2020

Alovendor Apple 

Apple Store trên mặt nước đầu tiên của thế giới sẽ khai trương tại Marina Bay Singapore vào 23/12/2020.
- Mong dịch qua nhanh để Ad bay qua live stream cho anh em xem trực tiếp, còn nếu k thì sẽ có thằng em mình bên đó live, cứ yên tâm là Alovendor sẽ có video 😁

#AppleStoreMarinaBay #AppleStoreSingapore
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.